تست کشش و آنالیز شیمیایی ورق ST52

آیا آزمون آنالیز شیمیایی جهت تطابق نمونه فولاد ST52 کافی است ؟

پاسخ به این سوال منفی است . یعنی جهت شناسایی فولاد یا تطابق آن با نوع مورد نظر ( که در اینجا فولاد st52 مدنظر است ) آزمون آنالیز شیمیایی کافی نبوده و با توجه به توضیحاتی که در مقاله مربوط به خصوصیات فولاد st52 آمده است آزمون کشش که مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی فولاد می باشد نیز باید انجام گیرد .

در صورتی که هر دو آزمون مورد تطابق قرار گرفت ، می توان با قاطعیت نسبت به نوع فولاد اظهارنظر کرد .

لازم به ذکر است علت استفاده از فولادهای st52 خواص فیزیکی و مکانیکی آن است، نه میزان عناصر تشکیل دهنده آن .

در گروه صنعتی دقت کلیه ورق های تهیه شده که از نوع فولاد st52 باشند، قبل از استفاده مورد آزمون قرار میگیرند . یک نمونه از این آزمون ها در ذیل آورده شده است :

 تطابق نتایج آزمون با استانداردها

 

 

آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش کوانتومتری

 

  - روش کوانتومتری ، روشی است جهت تعیین نوع و میزان عناصر در نمونه تحت آزمون، که بر پایه نشر نوری صورت میپذیرد . در این روش جرقه ای بر روی نمونه زده شده و نمونه در اثر تخلیه الکتریکی تبخیر می شود . اتم ها و یون های حاصل از تبخیر اتمی تحریک شده و تابش میکند و نور تابش شده از طریق یک فیبر نوری از طیف سنج عبور میکند ؛ با توجه به محدوده طول موج نشر نور هر عنصر، مناسب ترین خط نشر برای تعیین نوع عنصر و اندازه گیری غلظت آن عنصر انتخاب میشود .

 

آزمون کشش در دمای محیط 

 

 

 - استحکام تسلیم : مقدار تنشی که به ازای آن ، نمونه تحت تنش از حالت الاستیک به پلاستیک وارد میشود. ( مرز بین محدوده الاستیک و   پلاستیک )

 - استحکام نهایی : بیشینه تنشی که یک نمونه میتواند تحمل کند تا قبل از اینکه مقطع نمونه به صورت قابل توجهی باریک شود .

 

 

نمونه ارسال شده جهت آزمون آنالیز و نمونه تسلیم شده در آزمون کشش

 

 

تاریخ انتشار : 1401/08/12
تعداد بازدید: 1107

آدرس: تهران، جاده خاوران (امام رضا)، بعد از گردنه تنباکویی، جنب خروجی شهید شوشتری ، مجتمع ترانسپورت ، گروه صنعتی دقت

تلفن و فکس: 36644173 | 33486508 | 33867274 21(98+)

info@deghatco.com