اتاق کمپرسی تریلی مایلری

تولید تریلی کمپرسی قابل نصب بر روی خودروهای شش چرخ و ده چرخ کشنده ، مطابق استاندارهای ملی ایران

استفاده از محور و سیستم هیدرولیک آکبند 

نصب اکسل دو محور و سه محور آکبند

تولید تریلی کمپرس با طرح مایلری ، قوطی صاف ، قایقی

آدرس: تهران، جاده خاوران (امام رضا)، بعد از گردنه تنباکویی، جنب خروجی شهید شوشتری ، مجتمع ترانسپورت ، گروه صنعتی دقت

تلفن و فکس: 36644173 | 33486508 | 33867274 21(98+)

info@deghatco.com